Surat Ayat Kursi Lengkap dengan Artinya dan Keistimewaan

23 October 2022, 17:12

Suara.com – Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhamamd SAW. Di dalamnya kaya akan makna, nilai, peringatan, janji hingga doa. Ayat-ayat dalam Al-Qur’an juga memiliki keistimewaan yang bisa dijadikan doa harian, salah satunya surat ayat kursi.

Ayat Kursi adalah ayat ke-255 di dalam Surat Al Baqarah. Ada banyak sekali keutamaan bagi seorang Muslim yang rajin mengamalkan ayat kursi.

Keistimewaan Ayat Kursi

Dikutip dari laman NU Online, berikut ini beberapa keistimewaan ayat kursi

Ayat kursi menjadi ayat paling agung dalam Al Qur’anAyat kursi merupakan induk dari semua ayat di dalam Al-Qur’anMembaca ayat kursi dilanjutkan dengan membaca tiga ayat pertama surat Al Mu’min di pagi hari, maka Allah SWT akan menjaga orang tersebut hingga sore. Jika dibaca di sore hari, maka Allah SWT akan menjaga orang itu hingga pagi tibaSeseorang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan mendapatkan penjagaan dari para malaikat, sehingga orang yang membacanya akan jauh dari setan hingga pagi datangMerujuk pada penjelasan di atas, ayat kursi memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang mengamalkannya secara rutin. Lantas, seperti apa bacaan ayat kursi?

Ayat Kursi Latin dan Artinya

Allaahu Laailaaha illa huwal hayyul qayyuum. Laa ta’khudzuhu sinatuw walaa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi. Mangdzalladzii yasyfa’u ‘indahuu illai bi idznih. Ya’lamu maa baina aiydiihim wamaa kholfahum walaa yukhiithuuna bisyayin min ‘ilmihii illaa bimaa syaaa a. wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho. Walaa yauduhuu khifdhuhumaa wa huwal’aliyyul ‘adhiim.

Artinya:

Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan seizin-Nya. Allah mengetahui semua apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. Al Baqarah: 255).

Itulah uraian lengkap mengenai bacaan surat ayat kursi latin dan artinya beserta keistimewaan bagi yang mengamalkannya. Semoga dapat menambah wawasan Anda.

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi